Onderzoek energiebesparing verlichting Accountantskantoor Alfa te Wageningen

Dit project is in samenwerking met MLD uitgevoerd.

2.jpg

Alfa Accountants

In opdracht van Alfa Accountants heft MLD een energieonderzoek uitgevoerd betreffende de verlichting.

Gangen, voorruimten toiletten en kantine
Uitgaand van de aangetroffen situatie met in de gangen en kantine bijna geen penetratie van energie efficiënte verlichting zijn besparingen realiseerbaar van ca. 60 %.
In de gangen en kantine kan zowel voor het aanlichten van de kunstwerken als ook de normale gangverlichting gebruik worden gemaakt van inbouwspots in LED uitvoering.
Tijdens de renovatie dienen onze inziens de dimgroepen van de gangen opnieuw tegen het licht worden gehouden in verband met de vraag van "noodzakelijk".
Voor realisatie van deze werkzaamheden is een bedrag gemoeid van ca. xxx gebaseerd op vervanging 1 op 1 en de wens van Alfa om dit te doen met energie efficiënte LED verlichting.
Tijdens de vervolgwerkzaamheden kan ook in overweging worden genomen om het aantal armaturen in de gangen te reduceren of in plaats van LED voor compactfluorescentie te kiezen met grotere tussenafstanden onderling.

Kantoren
Gezien de hoeveelheid daglichttoetreding (gratis licht) is het aan te bevelen de huidige inbouwarmaturen 2 x 36W te vervangen door inbouwarmaturen in uitvoering T16 1 x 54W in combinatie met een daglichtsensor per armatuur.
Hierdoor is ook een besparingspotentieel haalbaar van ca. 60%.
In de huidige situatie is een overwaarde aan kunstmatige verlichting in de kantoren aanwezig. Door een aanpassing zoals bovenomschreven is een groot besparingspotentieel mogelijk door een eenvoudige vervanging 1 op 1, zoals beschreven.
De hierbij benodigde investering bedraagt ca. xxx

Trappenhuizen
In beide trappenhuizen brandt de verlichting nu de gehele nacht ca. 4.000 h/j.
Er kan een aanzienlijke besparing op de onderhoudskosten worden gerealiseerd door de huidige pendels met laag spanning halogeen en de inbouwarmaturen in het plafond te vervangen door LED verlichting en deze na middernacht per schakelklok uit te schakelen.
Bovendien zijn de huidige inbouw- en pendelarmaturen gebaseerd op laagspanningstechnologie op halogeenbasis waardoor naar ca. 1000 branduren de lichtbronnen moeten worden vervangen.
Gezien de moeilijk toegankelijke open trapsituatie moet de vervanging plaatsvinden door gebruik te maken van een dure steigerconstructie.
Door in de nieuwe situatie LED pendels toe te passen met ca 50.000 branduren kan hier een aanzienlijke besparing op energie maar zeker ook op onderhoud worden geboekt. Binnen dit VO is uitgegaan van elk 1 pendel met een LED bol met een diameter van 500 mm. Indien gewenst kunnen ook 3 of 5 kleinere bollen worden geplaatst hetgeen tot een ander investeringsbedrag leidt.
De investering gebaseerd op 1 pendel per trappenhuis is begroot op totaal ca. xxx.

Bergingen en magazijnen
In bergingen en magazijnen waar toch de gehele dag de verlichting brandt is het aan te bevelen deze te bedienen door middel van aanwezigheid sensoren.
Investering is ca. xxx.

Voorruimte toiletten
De verlichtingsarmaturen in de voorruimten en toiletten te vervangen door LED armaturen.
Is onderdeel van raming gangen, voorruimten toiletten en kantine.

Toiletten
Vanwege het feit dat de voorruimte en de toiletruimten schakeltechnisch op een groep wordt bediend kunnen in de toiletten zonder hak en breekwerk geen aparte aanwezigheidssensoren worden geplaatst.
Gezien het feit dat er in alle toiletten redelijk energie-efficiënte armaturen aanwezig zijn is een aanpassing onze inziens niet noodzakelijk.

Vluchtwegverlichting
De noodverlichting voldoet niet aan de wettelijke uitgangspunten conform Bouwbesluit. Indien gewenst kan een passend plan worden uitgewerkt.

De vluchtwegverlichting is in de huidige situatie niet energie efficiënt. Het is aan te bevelen de huidige ornamenten te vervangen door LED pictogram armaturen.
Investering voor de vervanging van de vluchtwegsignalering is geraamd op xxx.

Straatverlichting
Het is aan te bevelen in de volgende projectfase te onderzoeken of de straatverlichting (opalen glazen bol op mast) vervangen zal worden door nieuwe masten met mast opzetarmaturen uitgevoerd met LED verlichting.
In de huidige situatie wordt door armaturen meer licht naar boven geprojecteerd dan op de parkeerplaatsen.
Wij hebben de vervanging niet in deze fase meegenomen gezien het energiebesparingpotentieel van de huidige compactfluorescentie armaturen 1 PLL 18W ten aanzien van straatverlichting gebaseerd op LED niet tot een wezenlijke besparing leidt (ca.10%).
De investering ligt vrij hoog omdat waarschijnlijk ook de huidige masten moeten worden vervangen wat tot graafwerk en herbestratingwerk zal leiden.

Het Energiebesparing potentieel voor verlichting binnen deze rapportage is gebaseerd op ca. 61,4%.
Onderhoudsbesparing per jaar voor verlichting gebaseerd op groepsremplace en is binnen dit voorstel bijna 80% ten aanzien van de huidige onderhoudskosten.
E.e.a. op basis van de langere levensduur van de lichtbronnen (LED ca. 50.000 branduren, T16 lampen ca. 18.000 branduren), kortere inschakeltijden van de kantoorverlichting door daglichtbesturing en van de bergingen/magazijnen door plaatsing van aanwezigheidsensoren.

Subsidie
Ca. 44% van 66.933 = € 29.451 Subsidie EIA als fiscale aftrekpost van de winst.
E.e.a. houdt in dat de feitelijke aftrek van belasting € 29.451 x 25% is d.w.z. in dit geval € 7363,00.
Genoemd bedrag kan men in mindering brengen op de bovengenoemde investering.

Ga terug naar de referentie pagina