Nieuws

Dec 16, 2009

De drie grote nadelen van spaarlampen

De meeste spaarlampen zijn ‘compacte fluorescentielampen’ (CFLs). Hieronder worden de
belangrijkste nadelen van CFLs opgesomd en toegelicht.

1. Elektromagnetische straling en dirty electricity
2. Kwik
3. UV-straling
4. Andere

Klik hier voor het gehele artikel!