Nieuws

Dec 6, 2009

Gezond kunstlicht manifest

Het vervangen van gloeilampen door ‘energiezuinige’ lampen levert ongewenste resultaten op in de woonomgeving.

Dat is de conclusie van de Werkgroep Gezond Kunstlicht, een initiatief van de Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur. Aanleiding om de werkgroep medio 2008 op te richten was het gegeven dat goede informatie over alternatieven voor de gloeilamp schaars en moeilijk verkrijgbaar is. Ook is de kennis op dit gebied heel jong. Toch is het gloeilampverbod per 1 september 2009 van kracht geworden.

De werkgroep heeft materiaal verzameld om de gevolgen van dit verbod inzichtelijk te maken: ‘Wat betekent de vervanging van de gloeilamp door -met name- de spaarlamp voor mens en milieu?’ Wetend dat dit een tussenstand is -intussen gaat de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten gestaag door- kunnen de volgende conclusies worden getrokken (oktober 2009).

Voor de gehele nieuwsbrief kunt u hier klikken.