Instructiefilm verlichting milieudiensten

Om energiebesparingdoeleinden conform de Wet Milieubeheer vanuit de (semi)overheid te handhaven is een bepaald niveau technische kennis benodigd. Inrichtingen met een energieverbruik van tenminste 50.000 kWh of 25.000 m3 gas op jaarbasis moeten worden geanimeerd om maatregelen te nemen welke tot een besparing leiden die in maximaal 5 jaar kan worden terugverdiend. Voor wat betreft verlichting is het nodig een kader te ontwikkelen waarin de handhavers worden opgeleid c.q. geïnstrueerd om zaken vroegtijdig te herkennen en in kaart te kunnen brengen.

Uitgangspunten
De instructietrainingen vinden tot en met 16 personen plaats in MILA, de lichtopleiding-trailer van UNETO-VNI.
Bij aanmeldingen van meer dan 16 personen wordt gewerkt in 2 accommodaties (MILA + vast locaal). Hiervoor wordt na overleg met de desbetreffende gemeente of milieudienst aanvullend een vast instructielokaal in de desbetreffende regio beschikbaar gesteld.

De gemeenten werden centraal benadert door AgentschapNL met de mogelijkheid instructietrainingen te organiseren voor de handhavers.
De gemeenten stellen regionaal de cursusgroepen samen, selecteren een coördinator en gaven bij AgentschapNL aan een dagcursus te willen uitvoeren voor een instructietraining energiebesparing verlichting.
Deze coördinator werd door AgentschapNL gekoppeld aan MLD voor afstemming van uitvoering training en plaats.

Doelstelling instructiedag
Aangezien de deelnemers aan de instructiedag geen opgeleide technici zijn was het van belang hen uitleg te geven in hoeverre met verlichting energie kan worden bespaard, hoe energie niet efficiënte armaturen kunnen worden herkend, welke technische mogelijkheden bestaan om bestaande armaturen om te bouwen, aan te passen of te vervangen. Daarnaast werden zij geïnformeerd welke componenten, nieuwe systemen, armaturen en lichtbronnen beschikbaar zijn om tot een goed resultaat te komen. De instructie zoemde in op praktijkoplossingen in het onderwijs, kantoren, industrie en winkels.
Voor de lichttechnische basis wordt een instructiefilm getoond waarin het ABC van de verlichting wordt uitgelegd en alle genoemde sectoren van de U-bouw worden behandeld.
Aan het eind van de dag waren de deelnemers in staat om zelfstandig in de bestaande situatie een lichtinstallatie te kunnen analyseren en toezicht kunnen verstrekken op door derden in te dienen lichtbesparingsadviezen.

Projectomschrijving
Instructietrainingen
De instructietrainingen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
De trainingen bestaan uit een theoriedeel (ochtend), een doe-deel (kennismaken met de schoon licht scan) na de lunch en een praktijkbezoek onder begeleiding (middag).

A. Deel theorie (09.30 tot 12.30 uur)
B. Doe deel (13.00 tot 13.45 uur)
C. Praktijkbezoek project 14.00 - 16.30 uur)

Terug in het instructielokaal werden de deelnemers gevraagd wat hun bevindingen zijn en deze werden klassikaal geëvalueerd.

Ga terug naar de referentie pagina