Diensten

De volgende diensten bieden wij aan:

- Ontwerpen van energiebesparende lichtconcepten:
De lichtonwerpen welke wij ontwikkelen is altijd maatwerk. Wij bekijken samen met u
uw wensen en vragen zodat het het uiteindelijke lichtconcept een uniek concept wordt.

Hoe gaan wij te werk:
Wij bieden een vrijblijvend eerste gesprek aan waarin wij uw wensen en vragen doornemen.
Indien wij opdracht krijgen verstrekt starten we allereerst met een opname-dag om de bestaande
verlichting in kaart te brengen. Dit doen wij aan de hand van plattegrond tekeningen.
Wij werken altijd volgens een aantal normen van verlichting:
* NEN-EN 12464-1 (norm voor binnenverlichting)
* NEN 3087 (ergonomische verlichting)
* NEN 1891 (meten van verlichting)

Aan de hand van de bestaande situatie bekijken wij wat de mogelijkheden zijn voor een
duurzaam lichtconcept met een terugverdientijd (TvT) van minder dan 5 jaar. Wij werken de
nieuwe situatie uit in een visualisatie programma DiaLux. Tevens maken wij een all-in-one
rapportage beginnende met het algemene gedeelte, managementsamenvatting,
overzicht algemene gegevens, uitvoering bestaande verlichtingsinstallatie, uitvoering nieuwe
armaturen, overzicht mogelijke besparingen op de verlichtingsinstallatie,
raming uitvoeringskosten, presentatie in DiaLux. In deze presentatie gaan wij uit van een
daglicht/ kunstlichtcombinatie indien mogelijk. En daarnaast werken wij een overzicht uit
betreffende de voorgestelde nieuwe armaturen.


- Ontwerpen van noodverlichtingsplannen inclusiefs berekening
- Lichtadvies voor particulieren en bedrijven
- Lichtontwerp voor particulieren en bedrijven (sfeer, esthetica en functionaliteit)
- Lichtmetingen conform NEN 1891
- Lichtconcepten conform NEN-EN 12464-1
- Lichtpresentaties ontwerp in DiaLux
- Duurzame verlichtingsoplossingingen voor binnenhuis en buitenhuis
- Workshop verlichting en noodverlichting, zie cursusaanbod
- Cursus verlichting en noodverlichting, zie cursusaanbod
- Inspectie noodverlichting