Nieuwbouw kaaspakhuis Bodegraven

Dit project is in samenwerking met MLD uitgevoerd.

MLD heeft in opdracht van VEKA beheer te Bodegraven het technisch ontwerp ontwikkeld van de werkplekverlichting ( binnen) de buitenverlichting en de nood- en vluchtwegverlichting voor het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw gelegen aan de Henri Dunantweg 6 te Bodegraven.

Uitgaande van het feit dat dit project wordt uitgevoerd door een hoofdaannemer met onderaannemers zal het lichtadvies betrekking hebben op materiaalkeuze voor armaturen, lichtbronnen, design armaturen, lichthoeveelheden, aspecten van licht en gezondheid en op de elektrische aansluitingen van de armaturen inclusief besturingen.

MLD gaf in de technische omschrijving per soort lichtsysteem aan welke soort schakelingen c.q. besturingen nodig zijn voor de goede functionaliteit van de installatie.

De elektrische installaties dient door de onderaannemer conform de geldende installatienorm NEN 1010 te worden ontworpen en prijsmatig in de projectaanbieding te worden verwerkt.

De verlichting moet voldoen aan de norm NEN-EN 12464-1 in combinatie met de afspraken met VEKA Beheer BV en Rob de Groot Architecten.

De noodverlichting moet voldoen aan de wettelijke uitgangspunten conform het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit 01-11-08, de aanvullende wensen van VEKA Beheer BV en Rob de Groot Architecten.

10.jpg

Ga terug naar de referentie pagina