Renovatie verlichting Radbout Universiteit Nijmegen

Dit project is in samenwerking met MLD uitgevoerd.

Achtergrond

De verlichting van de gangen en trappenhuizen dateert uit 1984 en bestaat uit direct/indirect aan 5 cm lange pendels opgehangen grijs kleurige tubelite van het fabricaat Brouwer, in de uitvoeringen 18, 36 en 58 W met conventionele voorschakelapparatuur.
Genoemde armaturen zijn uit het verleden nog uitgerust met condensatoren met PCB vulling, hetgeen bij lichamelijk contact tot nierbeschadigingen kan leiden.
Daarnaast zijn plaatselijk inbouw down lights met compact fluorescentielichtbronnen en pendelarmaturen (trog) eveneens met compact fluorescentielichtbronnen met E27 fitting aanwezig.

Uitgangspunten

In het kader van de revitalisatie van de verkeerswegen en bibliotheken moeten de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

Het lichtniveau in de gangen (vloerniveau) dient te voldoen aan de NEN-EN 12464-1, dus moet 100 lux met een gelijkmatigheid van 0,7 zijn;
Het lichtniveau op de traptreden in de trappenhuizen (vloerniveau) dient te voldoen aan de NEN-EN 12464-1, dus moet 150 lux met een gelijkmatigheid van 0,7 zijn;
Onderzoeken in hoeverre de huidige armaturen (na ombouw naar hoogfrequent met vernieuwde bedrading en lampvoeten door een door UVB geselecteerd bedrijf) aan de te stellen eisen kunnen voldoen.
Onderzoeken of met compleet nieuwe armaturen in uitvoering T5 aangevuld met LED oplossingen een meer energie efficiënte oplossing mogelijk is dan de uitkomsten van de ombouw zoals omschreven onder punt 3.
Oplossing aanvullende verlichting trappenhuizen uitwerken.
Het controleren van het gerealiseerde installatiewerk door MLD met het installerend bedrijf en inspectiemetingen betreffende de lichtsterkte
Het houden van één oplevering voor overdracht aan opdrachtgever.

Vastleggen en beschrijven belichtingsplan

MLD vervaardigt voor de gangenstelsel Thomas van Aquinostraat 1 tot en met 8 (alle bouwlagen) en de bibliotheken Tva 4 en Tva 6 (beide begane grond) een lichtplan en tekent deze in op de plattegrondtekeningen.

MLD schrijft een technische omschrijving met materiaaloverzicht en vervaardigt lichtberekeningen en een begroting. Deze documenten vormen de basis voor UVB om meerdere installatiebureaus uit te nodigen voor een offerte betreffende de uitvoering en realisatie.

10.jpg

Ga terug naar de referentie pagina